Historie

I 1959 blev vores nuværende ejendom “Tax” købt og Andelsselskabet “Tax på Troldhøj” blev stiftet med det formål at eje og drive ejendommen. Ejendommen blev ombygget og renoveret og den 26. februar 1961 var alt færdigt og den første loge nr. 80 Danevang kunne institueres. Som følge af den store tilgang stiftede man den 1. december 1965 Odd-Fellowforeningen “Tax” med broder Alfred Røhlings som formand, broder P. Fjeldsted Iversen som Sekretær og broder Oluf Albæk Pedersen som Kasserer.

Foreningen måtte desværre skifte navn, idet Storlogen mente at navnet mindede for meget om den bestående loge nr. 55 “Pax” i Hillerød. Hvorledes navnet “Furesøen” er opstået fortoner sig lidt i det dunkle, men den mest nærliggende forklaring er nok logens fysiske beliggenhed meget nær selve Furesøen.

Logen blev institueret den 2. september 1967 på en smuk, værdig og højtidelig måde. Broder storsire Johs. Petersen bistået af broder deputeret storsire Edm. Melander, broder storskatmester Christian Rasmussen og broder distriktdeputeret storsire Jørn Nielsen foretog institueringen. Broder stormarskal Harry Edby styrede flot den store Odd-Fellow begivenhed.

Broder Storsire overgav herefter logens fribrev til logens stiftere og det er ophængt i forværelset i logebygningen på TAX. Herefter blev de respektive brødre installeret som logens første embedsmænd.

Broderloge nr. 85 Furesøen under Den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark var på “banen”. Som gave fra loge nr. 6 “Eureka” fik logen “Bundtet af stave” som ligger foran overmesterens pult og fra vor moderloge nr. 80 Danevang fik logen den smukke ceremonimesterstav prydet med logens symbol, Båden.

Ovenstående tekst er et resumé/uddrag af og med respekt for eksstorrepræsentant Bent Ellebos historie om logens oprindelse, der er tilpasset nutidens sproglige krav til tekst i Odd Fellow Ordenen.